AUTORSKÝ SEMINÁŘ

2. ročník – Bez semináře, seznamovací hry
3. ročník – Zápletka I.
4. ročník – Zápletka II. – důležitost postav
5. ročník – Od zápletky k Aristotelově poetice
6. ročník – Od zápletky k Aristotelově poetice II.
7. ročník – Čechovova zbraň (Odstraňte všechno, co není podstatné pro příběh. Pokud v první kapitole zmíníte pušku zavěšenou na stěně, v druhé nebo třetí kapitole musí být z této pušky vystřeleno. A nebude-li střílet, nesmí tam ani viset.)
8. ročník – Divadelní hra jako sled mnoha příběhů
9. ročník – Boření pravidel