DIAPOZITIVY

Dva hráči představují moderátory, kteří zasvěceně hovoří o určitém tématu. Ostatní hráči jim k tématu tvoří živé obrazy.

Jeden hráč z každého týmu se připraví dopředu na prezentaci, kterou na začátku krátce uvedou. Scéna je rozdělena na přední část, kde stojí moderátoři prezentace a zadní část, kde se objevují diapozitivy. Slovem „Cvak“ prezentující přepínají obraz. Při přepnutí obrazu naběhne neurčený počet hráčů do zadní části a zastaví se ve štronzu. Moderátoři poté vysvětlují, co je na obrazu a inspirují se pozicí, ve které jsou diapozitivy.

Technické výrazivo

 • cvak – pro přepnutí snímku – hráči změní pozici, vyskočí ze snímku či do něj vskočí a strnou ve štronzu
 • nepatřící snímek
 • dva snímky přes sebe – část hráčů na následující cvaknutí odbíhá, je možné že se snímek s jejich pozicí ještě vrátí.
 • smítko/prach/moucha – moderátor odfoukne jednoho z hráčů ze snímku pryč
 • stranové převrácení – hráči se přeorganizují dle svislé osy
 • převracení vzhůru nohama – hráči se převrátí dle vodorovné osy, obvykle je nutný nějaký stoj na rukách apod.
 • zaostření – hráči se přiblíží k sobě i k divákům, zvýrazní mimiku obličeje

Varianty

 • Scéna začíná s „úvodním slajdem“ spuštěným
 • PowerPointová prezentace – v prezentaci se mohou objevit i videa a ozvučené obrázky
 • Kramářská píseň – „zpívaná verze“

Běžné chyby

 • Úvod trvá zbytečně dlouho
 • Hráči chodí v obrazu diapozitivů nebo do něj šahají
 • Popletené technické výrazivo (např. hráči zoomují, což diaprojektor neumožňuje)

ZDROJ INFORMACÍ

Wiki – improliga

UKÁZKY