O WEBU

Jmenuji se Jaroslav Hejnic. Jsem autorem tohoto webu a kromě toho pracuji jako učitel dramatické výchovy.
Web jsem vytvořil v první řadě pro sebe a pro své žáky. Zapisuji zde hry a tím zároveň třídím a formuluji své myšlenky a postupy.
I z toho důvodu zde nedávám prostor na komentáře a nevytvořil jsem žádné uživatelské rozhraní. Zatím mám dost práce s tím, abych se věnoval učení a zapisování her. Sledování komentářů a starost o uživatele by mě od těchto činností odvádělo.
Na druhou stranu mě těší, že na web chodí i další uživatelé a inspirují se zde ve své vlastní práci. Pro sebe i pro tyto uživatele můžete web pomoci zlepšit tím, že mě upozorníte například na gramatické, nebo logické chyby, nebo na zdvojené hry (stejné hry pod různými názvy).

Autorství her
Hry a techniky zapsané na tomto webu většinou nemají uvedeného autora. S mnoha z nich jsem se setkal jako dítě a dospívající, naučil jsem se je na táborech, v oddílech, na seminářích, nebo je odněkud přinesly děti, které učím. Autora tedy neznám. V případě, že se jedná o hru z jiného webu, nebo z literatury, pak uvádím zdroje. Všem autorům tímto děkuji. Na oplátku na webu poskytuji i mé vlastní hry. Shledá-li někdo uvedení hry na tomto webu jako osobní újmu, tak ať se ozve, hru ze seznamu odstraním.

Stále rozpracovaná encyklopedie
Hry zapisuji obvykle v rámci příprav na výuku. To znamená, že jsou nejčastěji zapsané před realizací. Při vlastním hraní dolaďujeme pravidla, Věřím, že zkušení pedagogové a lektoři dotvoří hry podle svého nejlepšího vědomí a svědomí

Hry nejsou jen pro „dramaťák“
Ačkoliv v současné době hry zařazuji při hodinách dramatické výchovy, lze je úspěšně hrát kdekoliv a s kýmkoliv. Sám jsem dříve pracoval s různými „nedivadelními“ skupinami, byl jsem i v roli vychovatele, jezdil na tábory a víkendovky a tytéž hry jsem využíval i tam.
I proto jsem pro web volil obecný název – skupinové hry.

Třídění her – čas, věk, počet dětí, pomůcky, prostor na hraní
Uživatelé na webu nemají příliš možností, jak zpřesnit svá vyhledávání. Původně jsem třídil hry i podle věku, potřebného času na přípravu a realizaci, pro počet dětí a podobně. Postupně jsem zjistil, že téměř u všech her zaškrtávám všechno, a proto jsem nechal jen nejzákladnější kategorie, pro které platí následující:
Věk – Hry jsou určené především pro děti ve věku základní školy. V zásadě však platí, že hry mohou hrát všechny děti napříč věkovým spektrem, každá věková kategorie si z nich odnese něco jiného.
Čas – Většina her trvá od deseti do dvaceti minut, delší jsou spíše výjimečné a na tuto skutečnost upozorňuji v popisu (delší jsou většinou hry zaměřené na spolupráci, kdy se domlouvá taktika atd.).
Počet dětí – Uvedené hry jsou hratelné ve skupinách od šesti dětí do přibližně šestnácti dětí. Některé hry jsme hráli i ve třicetičlenných skupinách, ale při větších počtech dětí se hry začínají „táhnout“. Ideál je 6 – 10 dětí.
Pomůcky – Zatím, ať jsem pracoval kde jsem chtěl, vždy byl problém s prostorem na skladování pomůcek. Z toho důvodu jsem se dopracoval k minimalistickému systému, se kterým vystačím u většiny uvedených her:
Základní krabice – deset pěnových míčků, deset šátků, deset metrových provazů, triangl, píšťalka.
Papírnictví – štost papírů, penál napěchovaný tužkami a pastelkami, několik podložek ke psaní a jeden šanon s přípravami
Počítač s připojením k internetu – často pouštím ukázky z youtube, zapisuji nápady…
Prostor na hraní – Většina her je určena pro hraní ve třídě/klubovně, ale samozřejmně je lze hrát i venku. Kategorie „Hry na ven“ obsahuje pouze hry, které potřebují k realizaci velký prostor, les, vodu a podobně. Těchto her je jen pár a nebudu je dále třídit.
Třídění her na dramatickou výchovu – byl jsem vyzván, jestli bych nechtěl začít třídit hry na dramatickou výchovu do užších kategorií. Nechtěl. Lehké třídění lze vyčíst z časové osy a na zásadnější třídění si zatím netroufám. Rozhodně se ale nebráním případné spolupráci.

Rok s hrami
Jedná se o časovou osu, která funguje jako klíč pro moji práci. Mojí snahou je, aby každý měsíc měl své vlastní téma – převážně se jedná o rozvoj určité dovednosti. Tyto dovednosti se snažím třídit podle věku a zkušeností dětí. Zároveň se snažím o tom, aby jsme si na dramaťáku hráli hodně a rozmanitě (a netočili dokola jen ty nejoblíbenější hry). A protože učím pět různých tříd, tak mám občas zmatek v tom, co jsem kdy s kým dělal. Dříve jsem se snažil orientovat podle třídních knih, zapisovat si vše do diářů, ale po různých pokusech se ukázalo, že tento způsob zapisování mé činnosti je pro mě asi nejpřehlednější a nejefektivnější. Musím však upřímně dodat, že se od časové osy nakonec stejně často odkloním, protože každá skupina má svá specifika a své potřeby. Rozhodně se nejedná o dokument, který by šel převzít jako schéma pro výuku dramatické výchovy.

Přeji, ať je web k užitku nejen mně.
Jaroslav Hejnic

jara.hejnic@gmail.com