ROK S HRAMI

 • Hry jsou určené převážně pro děti od 7 do 15 let.
 • Čísla za názvem her označují ročník základní školy, se kterým hru hraji
 • Každé setkání trvá dvě a čtvrt hodiny včetně přestávky a zpravidla má pevně dané schéma:

SCHÉMA SETKÁNÍ

 • Novinky: Povídáme si o tom, co je v našich životech nového, řešíme organizační věci apod.
 • Úvodní hra: Obyčejně divočejší hry, díky které se odstřihneme od běžného dne
 • Práce na představení: Čas na konkrétní činnost. U kroužku mladých zdravotníků se v tomto čase budou děti učit ošetřovat poranění, v mém případě pracujeme na představení atd.
 • Přestávka: Probíhá na podiu, nebo na jiném společném místě. O přestávkách se nesmí používat mobil, což platí pro celé setkání.
 • Prostřední hra: Zde se snažím střídat různé typy her – jednou na pobavení, jindy na spolupráci… Vzhledem k tomu, že práce na představení bývá náročná na soustředění, snažím se zařazovat hru, při které vyvažují předchozí činnost.
 • Výuka divadelních dovedností: Přibližně dvacetiminutové pásmo, ve kterém se učíme nějakou dovednost, která potřebuje přibližně měsíční opakování. Každý měsíc má své téma.
 • Závěrečná hra: Jedná se spíše o kratší hry na pobavení.
 • Rozloučení: Když skončí kroužek, věnujeme vždy minutu až dvě společnému rozloučení. Sedneme si do kruhu, když je zapotřebí něco uzavřít, tak tomu věnujeme krátký prostor. Hlavně se ale vždy chytneme za ruce a pošleme kolem dokola signál. Někdy tichý, jindy u toho něco říkáme, nebo si zazpíváme písničku.