ČERVEN

SKLIZEŇ

Konec května a celý červen je ve znamení veřejných produkcí. Pořádáme představení pro rodiče a veřejnost (Chlubírna), účastníme se přehlídek, hrajeme pro školy, děláme videorozbory a podobně. Hry na odreagování si volí děti.

Představení orientačně volíme podle následujícího schématu, ale nápady na představení se střádají během celého roku a plány na celoroční činnost se často mění.

 1. TŘÍDA – Zpravidla bereme děti až od druhé třídy ZŠ. Dřive jsme pro rodiče pořádali např. ukázku hodiny se strukturovaným dramatem vč. zapojení rodičů.
 2. TŘÍDA – BEZ PŘEDSTAVENÍ
  Výstup: Ukázková hodina: předvedení technik a získaných dovedností
 3. TŘÍDA – DRAMATIZACE POHÁDKY (ČERVENÁ KARKULKA…)
  Výstup: představení pro rodiny bez vstupu další veřejnosti, otevřená hodina
 4. TŘÍDA – POHÁDKA PODLE PŘEDEM DANÉHO SCÉNÁŘE (KAŇKA/JINÉ)
  Výstup: představení pro veřejnost
 5. TŘÍDA – AŽ BUDU VELKÝ, BUDU nebo SNY A NOČNÍ MŮRY nebo POLEDNICE
  Autorská představení podle základního scénáře
 6. TŘÍDA – ZCHUDLÉ KRÁLOVSTVÍ / AUTORSKÉ PŘEDSTAVENÍ
  Podle schopností a nastavení skupiny – Seriál o zchudlém království. Nácvik ozkoušených scének, tvorba nové scénky
 7. TŘÍDA – AUTORSKÉ PŘEDSTAVENÍ
 8. TŘÍDA – AUTORSKÉ PŘEDSTAVENÍ – PANTOMIMA
 9. TŘÍDA – AUTORSKÉ PŘEDSTAVENÍ