ÚNOR

PROSTOR (ML.)
PSYCHOLOGIE (ST.)

Žáci první a druhé třídy se věnují pohybu na jevišti. Uvědomují si ho jako prostor, sžívají se s ním. Přijímají celou jeho plochu a pomalu začínají myslet na diváka (mluvení k diváků, krytí ostatních atd.)

Třetí třída náleží základním emocím (radost, smutek, vtek a strach), čtvrtá třída zkoumá Hippokratovu typologii temperamentu (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik).

V páté třídě se začínáme věnovat jednotlivých pojmům především z oblasti psychologie a zkoušíme s nimi pracovat v divadelním prostředí.

2. ročník – pohyb na jevišti (obsazení a přijetí prostoru)
3. ročník – pohyb na jevišti (zřetel na diváka (krytí, uspořádání…)
4. ročník – emoce – radost, smutek… vázáno na prostor
5. ročník – flegmatik, cholerik…
6. ročník – sebenaplňující proroctví, zkreslení sloužící sama sobě
7. ročník – Sociální percpepce (haló efekt atd.)
8. ročník – Postoje a jejich změny
9. ročník – Shostromova teorie manipulace aj.

HRY – 1. TÝDEN

ÚVODNÍ HRA

Píp – uááá / 1-9

PRÁCE NA PŘEDSTAVENÍ

PROSTŘEDNÍ HRA
Autobus / 1-9

VÝUKA DIVADELNÍCH DOVEDNOSTÍ
PSYCHOLOGIE
Já ne, to ty! / 1, 2, 3, 5, 7, 9
Radost / 2
Šachisti / 3
Temperament / 5,8

ZÁVĚREČNÁ HRA
Na ovce a vlky / 1-9

ROZLOUČENÍ
Rozloučení podle emoce/temperamentu / 1-9

HRY – 2. TÝDEN

ÚVODNÍ HRA

Běhačka s míčem / 1-9

PRÁCE NA PŘEDSTAVENÍ

PROSTŘEDNÍ HRA
Posílání míčku / 2
Společně vzhůru / 5, 8
Zvedni míč provazem / 5,8
Přenes židli / 5,8
Dotkněte se stropu / 2, 3, 9
Já ne, to ty! / 1-9

VÝUKA DIVADELNÍCH DOVEDNOSTÍ
PSYCHOLOGIE
/ 1, 2, 3, 5, 7, 9
Radost / 1
Šachisti / 2
Temperament / 5,8

ZÁVĚREČNÁ HRA

Hraničář/ 1-9

ROZLOUČENÍ
Rozloučení – sloveso, které mě vystihuje / 1-9

HRY – 3. TÝDEN

OO Zombíci
OO Leták na prodej dítěte
OO Čing čong telepatie
OO Stanoviště s míčem
OO Umbaj vary vary

HRY – 4. TÝDEN

OO Pašeráci
OO Místa si vymění
OO Zvíře

Tsunami
Maso

DIVADLO SPOLUPRÁCE SEBEPOZNÁNÍ KREATIVITA 
VZDĚLÁVÁNÍ POHYB ROZLOUČENÍ ZÁBAVA JINÉ