ZÁŘÍ

1. TÝDEN – ZÁPIS


2. TÝDEN


ÚVODNÍ HRA
Ej chu chu / 2 – 9

PRÁCE NA PŘEDSTAVENÍ

PROSTŘEDNÍ HRA
Na vraha / 1,3,5,7
Útěky Alfreda Hindse / 2,4,6

VÝUKA DIVADELNÍCH DOVEDNOSTÍ
Autorský seminář

ZÁVĚREČNÁ HRA
Princové a princezny / 1-4
Kent / 5-9

ROZLOUČENÍ
Tichý signál / 1 – 9

3. TÝDEN

ÚVODNÍ HRA
Vybíjená – všichni proti všem / 2-9

PRÁCE NA PŘEDSTAVENÍ

PROSTŘEDNÍ HRA
Čaroděj / 1-5
Letecký souboj / 6, 8

VÝUKA DIVADELNÍCH DOVEDNOSTÍ
Autorský seminář

ZÁVĚREČNÁ HRA

ROZLOUČENÍ
Citoslovce / 2-9


HRY – 4. TÝDEN

ÚVODNÍ HRA
Bomba a štít / 1-9

PRÁCE NA PŘEDSTAVENÍ
Autorský seminář

PROSTŘEDNÍ HRA
Diskuze a argumentace / 1-9

VÝUKA DIVADELNÍCH DOVEDNOSTÍ

ZÁVĚREČNÁ HRA
Fackovaná na postřeh / 1-9

ROZLOUČENÍ
Facka na rozloučenou / 1-9