ŠTAFETA S ÚKOLY

Klasická štafeta s drobnými překvapeními.

PRAVIDLA – VERZE: ÚKOLY NA LÍSTEČCÍCH

 • Děti jsou rozdělené do dvojic až trojic.
 • Na povel vyběhne z každé skupiny jedno dítě se štafetovým kolíkem v ruce. Doběhne na metu, vylosuje si úkol, splní ho a běží zpět.
 • Úkoly:
  – Udělej pět dřepů.
  – Obejmi někoho z protivníků.
  – Desetkrát se zatoč dokola s hlavou otočenou nahoru. Každou otočku počítej nahlas.
  – Jsi mrtvý. (Děti dostanou dopředu instrukce: Jakmile padne běžec mrtvý k zemi, musí k němu doběhnout někdo z týmu, dotknout se pro oživení, a pak teprve může běžet zpět.
  – Zakřič větu: Jsem největší borec v celém vesmíru!
  – Třikrát si ťukni do čela.
  – Dvakrát snožmo vyskoč.
  – Plácni se do zadku.
  – Zacpi si nos a vyplázni jazyk.
  – 3x Sedni si do tureckého sedu a pět vteřin tiše medituj.

PRAVIDLA – VERZE: PÍŠŤALKA A ZMĚNA

 • Dětí běží štafetu, učitel pískne, děti se zastaví ve štronzu a učitel zadá úkol: utíkej po zadu, po čtyřech, skákej snožmo, utíkej jako rak, plaz se …
 • Zařazuji na rychlé uvolnění energie např. po Chaplinové štafetě, která je spíš na soustředění